8,502
     
2 weeks 27 minutes
เมื่อทหารชั้นผู้ใหญ่ในคราบนักการเมืองไม่มีเกียรติเหลืออยู่ สงสารก็แต่ทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องทำตามคำสั่งคนพวกนี้ เขาใ… t.co/rjaHA8A82R