8,492
     
3 months 1 week
เมื่อทหารชั้นผู้ใหญ่ในคราบนักการเมืองไม่มีเกียรติเหลืออยู่ สงสารก็แต่ทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องทำตามคำสั่งคนพวกนี้ เขาใ… t.co/rjaHA8A82R