9,366
     
1 week 4 days
ไม่ว่าใครบริหารประเทศ แต่เราก็ต้องทำมาหากินต่อไป คือจริง แต่การมีผู้นำที่เก่ง จะทำให้ประชาชนหาเช้ากินค่ำมีสภาพการเ… t.co/Atkcs1EeR9