9,376
     
2 months 2 weeks
ไม่ว่าใครบริหารประเทศ แต่เราก็ต้องทำมาหากินต่อไป คือจริง แต่การมีผู้นำที่เก่ง จะทำให้ประชาชนหาเช้ากินค่ำมีสภาพการเ… t.co/Atkcs1EeR9