2,565
     
2 weeks 6 days
อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด เงินเก็บได้ก็เก็บไว้ อะไรไม่ควรจ่ายก็หักห้ามใจ และสุขภาพคือสำคัญสุด ดูแลตัวเองกันนะจ๊ะ