4,078
     
2 weeks 4 days
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย หลั่งน้ำตากลางห้องประชุม หลังใช้สิทธิงดออกเสียงสนับสนุน พล.อ… t.co/i2veLnLxzw