41,632
     
2 weeks 6 days
อย่ากระแดะมาทำเป็นเรียกร้องความชอบธรรมให้เผด็จการว่าเป็นประชาธิปไตยเลย เผด็จการก็คือเผด็จการ เหมือนหมาอะ จะบอกว่า… t.co/SsllVEFzDV