41,625
     
3 months 1 week
อย่ากระแดะมาทำเป็นเรียกร้องความชอบธรรมให้เผด็จการว่าเป็นประชาธิปไตยเลย เผด็จการก็คือเผด็จการ เหมือนหมาอะ จะบอกว่า… t.co/SsllVEFzDV