113,395
     
2 weeks 9 hours
ผลการเลือกนายกฯสิ้นสุดลงแล้ว เราหยุดยั้งการสืบสอดอำนาจของคสช.ไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เราไม่ได้พ่ายแพ้ แต่ชัยชน… t.co/BKGLTAM3TM