113,316
     
3 months 1 week
ผลการเลือกนายกฯสิ้นสุดลงแล้ว เราหยุดยั้งการสืบสอดอำนาจของคสช.ไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เราไม่ได้พ่ายแพ้ แต่ชัยชน… t.co/BKGLTAM3TM