73,579
     
2 weeks 4 days
รอดูวันล่มสลายของเผด็จการ รอดูวันเผด็จการโดนเช็คบิล ไม่ต้องห่วง นี่วางแผนสืบทอดอำนาจต่อมาซะดี แต่หืดจับกันขนาดนี้… t.co/XW0mlHgsuu