8,145
     
2 months 2 weeks
นอนได้แล้วค่ะ เพราะต่อให้ได้นายกจะเป็นใคร เธอก็ยังต้องตื่นเช้าไปทำงานอยู่ดี เว้นเสียแต่ว่า เศรษฐกิจจะย่ำแย่จนบริษัทไล่เธอออก /คุยกับกระจก