8,140
     
1 week 4 days
นอนได้แล้วค่ะ เพราะต่อให้ได้นายกจะเป็นใคร เธอก็ยังต้องตื่นเช้าไปทำงานอยู่ดี เว้นเสียแต่ว่า เศรษฐกิจจะย่ำแย่จนบริษัทไล่เธอออก /คุยกับกระจก