2,399
     
3 months 1 week
ตอนเด็ก ๆ เราไม่เคยสนใจการเมืองเลย ถ้าเปิดTVเจอการประชุมสภาก็จะเปลี่ยนช่องหนีตลอด เพราะรู้สึกว่าน่าเบื่อ ไม่สนุก จน… t.co/IMWqtMlJe2