2,462
     
3 months 1 week
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แค่นี้ต่อท้ายใครจะเป็นนายกฯ เราจะกลัวอะไรกันคะ ในหลวงจะปกป้องพวกเราด้วยพระบารมีของท่านแน่นอนค่ะ ทรงพระเจริญ