2,462
     
2 weeks 4 days
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แค่นี้ต่อท้ายใครจะเป็นนายกฯ เราจะกลัวอะไรกันคะ ในหลวงจะปกป้องพวกเราด้วยพระบารมีของท่านแน่นอนค่ะ ทรงพระเจริญ