3,963
     
2 weeks 4 days
สำหรับน้องๆที่สิ่นหวังกับความเงินข้นคนจางของประเทศเราในตอนนี้ ลงทุนกับภาษาและความรู้ในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสดีๆให้กั… t.co/8Fldo63EhY