2,891
     
2 months 2 weeks
ไม่แตกแถว ส.ว.และพรรคร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งพรรคประชาธิปั… t.co/zFEH6Xf7uh