3,526
     
3 months 1 week
หลังจากที่เขาดิสคัสถึงความไม่เหมาะสมของพลเอกประยุทธ์ในการดำรงตำแหน่งมา 1 วันเต็ม สว. + สส.ประชาธิปัตย์ + สส.ภูมิใจไ… t.co/nEKbf8aR6P