2,261
     
3 months 1 week
ฟังอภิปรายมาทั้งวัน มีคำพูดเข้าหูบ้าง ไม่เข้าหูบ้าง น่าฟังไปจนถึงน่าชิงชัง ขึ้นอยู่กับคติหรืออคติของเราแต่ละคน อย่า… t.co/ZYrhnIq5lV