13,764
     
1 week 5 days
เริ่มแล้ว วาระประวัติศาสตร์ของไทย การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยส.ส. และ ส.ว. ปรากฏว่าประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย จากพ… t.co/O0iEEuG5Gr