13,759
     
2 months 2 weeks
เริ่มแล้ว วาระประวัติศาสตร์ของไทย การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยส.ส. และ ส.ว. ปรากฏว่าประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย จากพ… t.co/O0iEEuG5Gr