15,586
     
2 weeks 4 days
สิบกว่าชั่วโมงที่ต้องสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่แปลการอภิปรายเป็นภาษามือ เพื่อพี่น้องผู้พิการทางการได้ยินจะได้เข้าใจ… t.co/JX1SKPsx9I