15,587
     
3 months 1 week
สิบกว่าชั่วโมงที่ต้องสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่แปลการอภิปรายเป็นภาษามือ เพื่อพี่น้องผู้พิการทางการได้ยินจะได้เข้าใจ… t.co/JX1SKPsx9I