2,639
     
2 months 2 weeks
ที่เรียกร้องให้คนเท่าเทียมกันคือถึงแม้หน้าตาไม่เหมือนกันก็ควรได้รับการปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเท่าเทียม… t.co/T6gPHjsMKU