5,041
     
1 week 5 days
"คำพูดท่านยืนยันตัวท่านเองนะครับ ว่าท่านไม่สนับสนุนเรื่องความเสมอภาค ท่านเชื่อว่าคนไม่เท่ากัน เป็นสิทธิ์ของท่าน แต่… t.co/AF86yrd7oX