2,577
     
2 weeks 13 hours
"คนเราเกิดมาไม่มีความเท่าเทียมกัน การศึกษาก็ไม่เท่ากัน ความมีมนุษยสัมพันธ์ก็ไม่เท่ากัน ไม่มีอะไรเท่ากันหรอกครับโลก… t.co/5cK5aaaotj