5,539
     
2 months 2 weeks
ฟังอีกครั้ง ! บันทึกการแถลงวิสัยทัศน์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายกรัฐมนตรีแห่งความจริ… t.co/JIFUfqWQ4z