5,547
     
1 week 4 days
ฟังอีกครั้ง ! บันทึกการแถลงวิสัยทัศน์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายกรัฐมนตรีแห่งความจริ… t.co/JIFUfqWQ4z