5,120
     
4 months 6 days
วันนี้จะตามข่าวอาจารย์ปิยบุตรครับ อยากทราบว่าตั้งข้อหาอะไรกันแน่ คงต้องช่วยกันติดตามและวิจารณ์เรื่องนี้ ไม่ควรปล่อย… t.co/2t78Y23Ikt