24,943
     
6 days 47 minutes
อีขนมร้านนี้สั่งอะไรมาไม่เคยตรงปกสักอย่าง คือในรูปดูเฉยๆ ไม่น่ากินอะไรมากมาย แต่ของจริงดันน่ากินกว่าเยอะ ไม่รู้เจ้า… t.co/mBGuKPm9eJ