3,940
     
2 months 3 days
ระหว่างที่นั่งรอเครื่องบิน ผมก็คิดอยากสักขึ้นมา นั่งคิดต่อไปว่า มันอยู่บนเรือนร่างเรา คำไหนที่เป็นsymbolic แสดงความ… t.co/pQ5XCVCOnv