1,875
     
1 week 9 hours
ไอ้คนที่บอกว่าระบอบธนาธรร้ายกว่าระบอบทักษิณ นี่มันจะโน้มน้าวคนโดยไม่ต้องใช้สมองสร้างนิทานเรื่องใหม่ แค่แปะชื่อทักษิณก็จบเหรอ