3,007
     
2 months 4 days
เวลาออกจากบ้านวันสงกรานต์แล้วเราไม่เล่นน้ำ....เจอคนสาดน้ำใส่ เราจะบอกว่าไม่เล่น แต่มันก็ยังจะสาด...แล้วบอกว่า ไม่เ… t.co/6cqB7GPKSs