4,776
     
1 week 13 hours
กระแสข่าวนายกคนกลาง,รัฐบาลแห่งชาติ​สาเหตุเพราะเกิดการเดธล็อกจากผลการเลือกตั้ง,จากกฎกติการัฐธรรมนูญต่างๆที่วางไว้​ /… t.co/Yz9l8bwF1u