38,088
     
6 days 7 hours
ประกาศๆ... ชวนบริจาคกระดาษเอ4 ใช้แล้ว นำไปทำสมุดอักษารเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา รายละเอียดการบริจาคตามในภาพนะคะ… t.co/CSX8adtQGC