35,230
     
2 months 5 days
ที่เกาหลีขายกล้วยหอมโดยเพิ่มความใส่ใจอีกนิด จะซื้อกล้วยทั้งหวีกินคนเดียวกล้วยน่าจะสุกไปก่อนกินไม่ทัน เกาหลีเลยขายก… t.co/jPjcxtS91v