13,260
     
1 week 19 hours
ในวันปีใหม่ไทย 2562 ขอนำคำอวยพรของ หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ แห่งโรงเรียนวรรณวิทย์ ผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่หัวใจยิ่… t.co/t71PDrfJWq