13,259
     
2 months 3 days
ในวันปีใหม่ไทย 2562 ขอนำคำอวยพรของ หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ แห่งโรงเรียนวรรณวิทย์ ผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่หัวใจยิ่… t.co/t71PDrfJWq