7,123
     
2 months 6 days
รับไม่ได้กับการท่ามาก สนามบิน คือความมั่นใจและภาพลักษณ์แรก ของคนที่จะเข้ามาในประเทศ แต่ของเราตอนนี้ สภาพแทบไม่ต่าง… t.co/WqT7MT2Idr