7,578
     
5 days 19 hours
เห็นสนามบินเสียมราฐ เมืองท่องเที่ยวของกัมพูชาแล้วอุทานดังๆ ว่า เฮ้ย! การท่าของเราทำไรอยู่ ! โบนัสมหาศาลเหล่านั้นเอา… t.co/uu1uit63zR