7,580
     
2 months 6 days
เห็นสนามบินเสียมราฐ เมืองท่องเที่ยวของกัมพูชาแล้วอุทานดังๆ ว่า เฮ้ย! การท่าของเราทำไรอยู่ ! โบนัสมหาศาลเหล่านั้นเอา… t.co/uu1uit63zR