4,920
     
2 months 3 days
เบื่อมากเวลาใครพยายามผลักดันว่า ศิลปิน = ห้ามแตะการเมือง เมืองนอกศิลปินออกมาแสดงจุดยืนว่าเลือกใคร พรรคไหนกันเยอะแย… t.co/GhNptHJo03