36,700
     
5 days 19 hours
ปากบ่นว่าไม่มีผัว แต่พอมีคนมาจีบก็ไม่เอา แบบต่อให้ถูกสเป็กก็ไม่เอาด้วยนะ ไม่ใช่เพราะสวย หรือเพราะเป็นอีขี้เลือก แต่… t.co/48Pq5ZXCLl