9,816
     
1 week 1 day
ชีแม่ออกมาเคลียร์แล้วว่าเลิกจริงไม่ติงนังกับไฮโซพก -ไม่เข้าใจกันหลายเรื่องหลายครั้ง กลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่… t.co/4ynFOkHzx6