1,709
     
1 week 2 days
ท่าทีแบบมิ่งขวัญวันนี้เป็นท่าทีของนักการเมืองแบบเก่า เป็นสินค้าก็เป็นพวกไม่มีใบประกันสินค้า พังแล้วไม่รู้รับคืนหรือ… t.co/SVYuFUGduC