16,446
     
1 week 1 day
หนทางพิสูจน์ม้า และเวลาพิสูจน์คน ใครถอยและใครทน พิสูจน์ได้เมื่อภัยมา พบภัยถ้าไม่สู้ แต่ซ้ำลู่เป็นอ้อคา มวลชนจะตีตรา… t.co/sSA9sLqdGz