16,420
     
2 months 3 days
หนทางพิสูจน์ม้า และเวลาพิสูจน์คน ใครถอยและใครทน พิสูจน์ได้เมื่อภัยมา พบภัยถ้าไม่สู้ แต่ซ้ำลู่เป็นอ้อคา มวลชนจะตีตรา… t.co/sSA9sLqdGz