1,803
     
6 days 20 hours
เวลาเจอหน้ากัน หลายคนเอ่ยชมกับผมว่า ชอบภาพถ่ายของ THE STANDARD มาก มันสื่ออารมณ์ มีศิลปะ ไม่เหมือนภาพข่าวของสำนักข่… t.co/zc71q43uwX