4,378
     
1 week 1 day
หากไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนไม่ถึง สมัครไม่ได้ โปรแกรม #dekdTCASCheck จะขึ้นแบบนี้ให้เลย มีแปลงคะแนนขั้นต่ำจาก % เป็นคะแนน… t.co/2UwhVpyBJp