7,409
     
2 months 4 days
ถ้า blackpink มาเล่นสงกรานต์ที่ ไอคอนสยาม ก็บอกเลยว่าตรงนั้นจะต้องลุกเป็นไฟ ไอคอนสยามจะต้องแตก แฟนคลับจะหนาแน่นเต็ม… t.co/oaj0iqMwOL