12,761
     
1 week 3 days
“เขาเรียกว่า Last person คือคนที่ถูกกำหนดให้คอยดูคนสุดท้ายให้ออกก่อนแล้ว เขาควรจะหนีแต่เขาหนีไม่ทัน ต้องยกย่องเขานะ… t.co/uI4AwwUneG