5,605
     
1 week 3 days
ความสามารถพิเศษของคนที่รักตัวเองมากและอยู่คนเดียวมานาน คือ พอมีใครสักคนเข้ามาในชีวิต และเขาให้ความรักเราได้ไม่ถึงค… t.co/5kIvOtmAR0