61,852
     
2 months 6 days
ปกติไปกินหมูทะจะแยกตะเกียบคีบของสุก กับของดิบแยกกัน ตอนปิ้งเนื้อดิบห้ามโดนเนื้อสุกเด็ดขาด กลัวเชื้อมันติด เพราะเคย… t.co/maKrfAKMwD