5,911
     
1 week 3 days
เคยอ่านเจอมาว่า การเหยียดผิว เคยเกิดขึ้นกับแมวน้ำด้วยนะคะ ในข่าวบอกว่า น้องถูกพ่อแม่ทิ้ง จึงทำให้ไม่มีใครคอยคุ้มกัน… t.co/8m2hexhwqz