47,528
     
1 week 4 days
เคยมีประสบการณ์กับโค้ดลับในห้างคือ มีโค้ดทำความสะอาด เคยเจอขวดซีอิ๊วแตกบนพื้นในซูเปอร์ มีเสียงประกาศเชิญคุณสะอาด… t.co/sDElJDS5np