1,859
     
2 months 6 days
ตอนนี้ผมได้อ่านคอมเม้นท์เรื่องระบบเตือนภัยของห้างแล้วครับ ก็เลยทำให้รู้ว่า การที่ไม่ได้ยินสัญญาณเตือนภัยใดใดตอนเกิด… t.co/hkYO8sXZWg