3,987
     
2 months 2 weeks
น้องโดมออกมาได้แล้วค่ะ เพิ่งวางสายจากน้อง @spywalker ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ การประกาศเตือนภัยสำคัญนะคะ #centralworld