3,987
     
1 week 3 days
น้องโดมออกมาได้แล้วค่ะ เพิ่งวางสายจากน้อง @spywalker ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ การประกาศเตือนภัยสำคัญนะคะ #centralworld