3,570
     
1 week 3 days
ใครไม่มีธุระแถวนั้นอย่าขับรถไปน้า การจราจรตรงนั้นจะไป flow เพราะปกติรถติดมากกกกก อยากให้รถในห้างออกกันมาได้หมดอะ #centralworld