1,574
     
2 months 1 week
ร้อนนี้เสื้อฮาวายลายสับปะรดมันเอาท์แล้ว ยุคนี้สมัยนี้ต้องนี่เลย เสื้อฮาวาย(เอี้ยน) มาหมดทั้งสับปะรด แฮม และชีส สั่ง… t.co/tmVwSKvGsS