3,298
     
1 week 4 days
พอป๋าเปรมพูดว่า "ยืดอกพูดได้เลยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่โกง" ผมนึกถึงตอนที่ป๋าบอกว่า "ประเทศไทยโชคดี ที่ไ… t.co/e7i7fic4nJ