1,373
     
1 week 5 days
ถ้าคนมันใช่ สักวันก็คงจะวนกลับมา ไม่ต้องออกตามหา ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องใช้ใจสิ้นเปลืองแบบนี้ #คิดก่อนใช้นะพี่